Biznes
Zagrożenia powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zagrożenia powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Bycie rolnikiem zawsze jest powiązane z pewnym ryzykiem. Dużo jest zależne tu od pogody i zmian cen w systemie gospodarczym czy rozwoju technologicznego. W artykule odpowiadamy na zapytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich rodzaje.

Rodzaje ryzyka w gospodarstwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Powodem jest to, że gospodarstwa rolne są obarczone ogromnym ryzykiem a także niepewnością. Powodem są uzależnienia produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w działalności rolniczej jest zależna w dużym stopniu od środowiska naturalnego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na typ działalności i przez względu na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Typy ryzyka ze względu na typ aktywności

 1. powiązane z technologią – wiąże się z ciągłym rozwojem technologicznym, techniki i biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewy, przymrozki, susze oraz choroby i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej ilości produkcji i przypuszczalnych zniszczeń;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest plan, nadzór i organizowanie spraw w gospodarstwie oraz zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. ekonomiczne – przyczyną są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. mniejsze wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych i oddziaływanie innych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy elementy ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią oraz organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych zmian ekonomicznych warunków produkcyjnych takich jak przykładowo niestabilność polityki rolnej,utraty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i sposobów opłacania operacji gospodarczych np. utrata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyka zmiennych w polityce rolniczej krju;
 • produkcyjne – niebezpieczeństwo dotyczące powstawania strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierząt;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na rolnika tyczy się chorób i wypadków w czasie wykonywania robót;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka finansowego wraz produkcyjnym.

Jak rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Duży wpływ na rentowność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. Najpierw należy ocenić ryzyko, przemyśleć czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą minimalne czy też spore.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem działań w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu ochrony gospodarstwa przed potencjalnym zagrożeniem. Pierwszą z metod pomagających w tym obszarze jest dobra organizacjaprzykładowo istnieje zagrożenie suszy, można postarać się o rośliny odporne na takie czynniki albo zainwestować w specjalny system nawadniający.

Następną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji struktury produkcji. Czasami opłaca się przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia rolnicze są jednym z filarów zarządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają pozytywny wpływ na stabilność oraz zrównoważony rozwój. Obniżają niepewność działania, utrzymują płynność finansową i zapewniają stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne dzielimy na obligatoryjne i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obowiązkowych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład gospodarstwa;
 • 50% plonów.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • NNW;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie sprzętów rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie gospodarki – czy faktycznie warto?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolnego, przydaje się częściej niż się wydaje. Jak najbardziej warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi wykonujących pracę na gospodarstwie.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozpylając pestycyd również na sąsiednie pole, niszcząc wzrastające tam rośliny,podmiot ubezpieczający także zapłaci koszta. Przykłady można mnożyć, jednak trzeba pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową,