Hobby
Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Główną różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest ilość osób przebywających na nim. W polowaniu indywidualnym może uczestniczyć jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, albo 6 jeśli uczestnicy chcą polować na zające.

Różnicą jest także sposób planowania polowań. Żeby wziąć udział w polowaniu indywidualnym należy mieć na nie pozwolenie od zarządcy lub dzierżawcy okręgu łowieckiego. O takie zezwolenie każdy myśliwy jest zobowiązany ubiegać sam. Polowania zbiorowe natomiast są organizowane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wybraną do tego osobę, która dba o ochronę i przestrzeganie prawa.

Jak przebiega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe każdorazowo musi zacząć się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Te reguły dotyczą jedynie polowań zbiorowych – nie odbywa się to podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie zasad polowania. Poznawane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, które będą odławiane. Ogłaszane są istotne komunikaty, które mówią o przejściu do następnych rund, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na końcu polowania jest ważną tradycją łowiecką. Pojawia się tam uczczenie zwierzyny i wyłaniany jest król polowania. Oddanie kultu zwierzynie jest niesamowicie ważnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do kilku zasad, jak przykładowo ułożenie zwierzyny na prawym boku albo ułożenie łbów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżniamy kilka typów polowań zbiorowych i tok każdego jest trochę inny. Do polowania na niewielką zwierzynę jak na przykład zające czy lisy stosuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc polega ono na przepłaszaniu zwierząt przez naganiaczy. Ważne jest aby było ich chociaż 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Natomiast podczas polowania na dziki zabiera się psy myśliwskie – są odpowiedzialne za wywęszenie miotu i wypędzenie dzików z kryjówki. W takich sytuacjach polujących jest kilkunastu.

Można się również spotkać z tak zwanym polowaniem szwedzkim lub z ambon – ono jest organizowane na dużych powierzchniach leśnych, które mają minimum 600, nawet do 1000 ha. W tego typu polowaniach angażuje się 20-30 myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Należy zacząć od bezsprzecznie najważniejszego faktu: każdy myśliwy biorący udział w polowaniu bezwzględnie musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i zezwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być organizowane od wschodu słońca do zmierzchu i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za rozpoczęte w momencie kiedy myśliwi zbiorą się i kiedy odprawa się zacznie, a ich koniec jest w momencie kiedy prowadzący polowanie oznajmia jego koniec. Po skończeniu polowania jego prowadzący ma obowiązek sporządzić protokół, który zawiera wszystkie istotne informacje takie jak: data i godziny odbycia polowania, numer okręgu łowieckiego i jakie zwierzęta były postrzelone. Powinna być tam również lista uczestników i uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To właśnie prowadzący polowanie dba o stosowanie się do przepisów prawa i jemu muszą być podlegli wszyscy inny myśliwi.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/