Edukacja
Perspektywy zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Perspektywy zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Monter instalacji sanitarnych jest stosunkowo skomplikowanym i zawiłym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo różnorodne. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć szeroką wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale również za ich prawidłowe funkcjonowanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki pracownik musi też mieć wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często jest potrzeba spawania rur. Musi posiadać również umiejętność planowania, aby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wykształconych fachowców, z tego powodu jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna rozpoczynać osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Niezbędne jest prawidłowe rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy sprawność rąk. Pracownik, który wykonuje ten zawód powinien również charakteryzować się odpornością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, dokładnością a także umiejętnością podejmowania bezzwłocznych decyzji.  Forma pracy wymaga również wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie niezależnego działania. Warto pamiętać, że jak większość zawodów tego rodzaju także i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę z niebezpiecznymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma także nierzadko styczność z dużą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć własną działalność gospodarczą, a także znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w dużych firmach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Tego typu przedsiębiorstwa najczęściej oferują usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, gdyż wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji między pracownikami. Zamontowanie takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Warto pamiętać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem a także wstrząsy. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Żeby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych uczeń musi dostać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu państwowego. Kandydat wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować edukację w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje dużo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że jest również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania dyplomu czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako zwykły pracownik, ale po zdobyciu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, cieszący się popytem zawód niemal gwarantujący zdobycie pracy. Dobry specjalista ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia.