Prawo
Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza?

Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza?

W realiach, w którym(ych) żyjemy uczciwy notariusz jest ciągle w cenie. Istnieje wiele kwestii, do których zgodnej(go) z prawem finalizacji potrzebny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w oczywisty sposób – do realizacji takich spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera odpowiednią opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi sprawami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Dlaczego korzystamy z usług notariusza?

Można mieć prawie stuprocentową pewność, że każdy co najmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który pomaga zalegalizować wielu elementów tworzących naszą rzeczywistość. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, że przysługuje mu taka sama ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Oględnie mówiąc, zajmuje się on tworzeniem aktów wykorzystania prawa. Przysługuje mu także legitymacja do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje właściwy minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszelkie czynności przypieczętowane przez notariusza zyskują cechy dokumentów urzędowych. Inaczej mówiąc, notariusz sprawdza czy dane dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się w zgodności z literą prawa.

Jakie to czynności? Jest ich od groma. Są to zazwyczaj tzw. przypadki życiowe. Są związane z zakupem bądź sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny również przy zakładania spółek czy w sporach spadkowych. A to jedynie część z całości.

Praca notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozwiązywana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Czy opłaty notarialne są konieczne?

Oczywiście notariusze za swoją pracę biorą odpowiednie taksy. Ich wielkość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne elementy. Renoma, położenie, a także przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać większej zapłaty niż dopiero aspirująca jednostka.

Ale trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną wysokość taks notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Rejent nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się poglądowo jakie to wartości.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne stawki wskazane przez ministerstwo. Konsekwencją rządowo wskazanych limitów jest to, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak przeważnie jest to usługa warta poniesionych kosztów.

Rzetelny notariusz zawsze w cenie

Mając potrzebę odwiedzin u notariusza dobrze jest się przygotować. Koniec końców, ciesząca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za znajomość niuansów prawnych wynagradzany jest ten zawód.