Edukacja
Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie?

Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach znajomość oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie buduje podstawę w codziennej egzystencji pomiędzy innymi ludzi komunikujących się innym językiem aniżeli ten, który dla nas jest tzw. język ojczysty. Mowa teraz zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym lub na wyjeździe zarobkowym, a także w chwili, kiedy spotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek lub godzinę. W dawnej przeszłości językiem ogólnym była łacina będąca powszechną sposób porozumiewania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zacieranie się granic w  komunikowaniu się między sobą osób z innych narodowości wymogło znalezienie języka bardziej przystępnego dla większego grupy ludzi. To zaś wywołuje powód powstania odpowiedniego metody kształcenia, który będzie dopasowany do potencjalnego klienta lub grupy klientów. Mówimy tu również o konsultacjach indywidualnych, w których uczeń znajduje się jeden na jeden z nauczycielem jak i o możliwości tworzenia wieloosobowych grup, spotykających się w miejscu należącej do konkretnej firmy. Postęp technologiczny, a dokładnie – stworzenie Internetu umożliwiło powstanie nauki online, która polega na nauczaniu za pomocą różnych portali, czy aplikacji. Mnogość metod na naukę języka w dzisiejszych czasach umożliwia na dokładne dostosowanie do danego kształcenia do indywidualnych potrzeb każdego kursanta. Ilu ludzi tyle motywów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samemu czy wspólnie? Zalety i negatywne aspekty danych sposobów nauki.

Z nauką języka jest podobnie jak z uprawianiem sportu im szybciej zaczniemy tym więcej uda nam się osiągnąć (lub mniejszym kosztem niż jeśli tego nie robili), w co wyśmienicie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykładem są wychowankowie szkoły językowej w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najmłodszych lat edukacji wygrywają w konkursach językowych na najbardziej znaczących zawodach rangi ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, ważna, a nawet bardziej istotna w realnym podnoszeniu naszych umiejętności jest praktyka. Praca z indywidualnym szkoleniowcem umożliwia na zupełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami jednej kursanta oraz umożliwia przekazywanie wiadomości w bardzo zrozumiały i klarowny sposób. Indywidualne zajęcia mają miejsce w hermetycznych warunkach, które eliminują wszelki dystraktory w postaci innych kursantów a także dają całkowite skupienie się osobie kształcącej, jeśli ta ma problemy z koncentracją.  Jednak przewagą działania w zespole, jest to, że mamy do czynienia z innymi ludźmi, spośród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, inne zadania. Działa to również w przeciwną. Jest wysoce pożądane, ponieważ niejednokrotni  w nauczaniu indywidualnym dochodzi do powstania stagnacji ze strony nauczyciela i przestaje nas zdumiewać, a dobrze wiemy, że fundamentem postępu jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i radzenie sobie w nieprzewidzianych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności czym zaskoczy nas kolega lub koleżanka z zespołu, co pcha nas do rozsądnej współzawodnictwa. Pragniemy robić więcej, aby móc więcej i nie pozwolić się zaskoczyć lub popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, podnosząc nasze umiejętności. Jest to całkowicie normalne.

W w zespole siła

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym trzeba zdecydowanie przyznać, że dużo lepszym, bo rozwojowym rozwiązaniem będzie wybranie na naukę zdalną, bo nauka języka pośród większej liczby ludzi  mających ten właśnie jeden cel jest o wiele prostsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w kwestii zajęć jednoosobowych, które przydają się w sytuacji nadrobienia indywidualnych braków pojedynczej osoby.