Prawo
Księga wieczysta – najważniejsze informacje o rejestracji oraz zmianach

Księga wieczysta – najważniejsze informacje o rejestracji oraz zmianach

Kupno a także sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną obligatoryjnie z rejestracją zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiego wpisu zazwyczaj dokonuje notariusz za pomocą wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Obejmuje również wszystkie informacje o nieruchomości i potencjalnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zagwarantowanie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i przyszłemu nabywcy posiadłości. Księga uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych a także teraźniejszych posiadaczy. Nabywając nieruchomość trzeba zbadać jej stan w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Obowiązek założenia księgi wieczystej

Księga wieczysta umożliwia zbieranie wiadomości o sytuacji prawnej danej nieruchomości. Teraz jest to obligatoryjny dokument każdej nieruchomości czy to działki, czy domu. W latach osiemdziesiątych została uchwalona ustawa o księgach wieczystych i hipotece, która określa reguły jej zakładania i potencjalnych zmian. Należy wspomnieć, że obecnie w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że handel nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Pomimo tego księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, kiedy właściciel nieruchomości zechce ją sprzedać. Na pewno potencjalny nabywca będzie wymagał wglądu w księgę wieczystą. Zakłada się, że informacje w niej zawarte są wiarygodne i ujawniają faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Kto może złożyć wniosek o rejestrację księgi wieczystej?

Żeby założyć księgę wieczystą, właściciel nieruchomości musi złożyć stosowny wniosek w dziale ksiąg wieczystych. Umiejscowiony jest on w sądzie rejonowym, w obszarze którego znajduje się nieruchomość. Jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką, ma więcej niż jednego właściciela, jeśli nieruchomość zajmuje więcej niż jedną działkę, wtedy trzeba dołączyć specjalne formularze. Czy tylko posiadacz nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek? Nie tylko. Zarejestrować księgę wieczysta mogą także:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to wydatek rzędu 100 złotych. Do tego należy doliczyć właściwe wpisy, dlatego można powiedzieć, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Oczywiście założenie księgi wieczystej możemy zlecić także notariuszowi, który za pewną opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może złożyć wniosek? 

W większości przypadków wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości dokonuje notariusz na wniosek, który ujęty jest w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku rejestracji księgi, wnioski zanosi się do sądu rejonowego stosownego dla określonego obszaru na którym położona jest nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze kosztuje 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Warto również nadmienić, że takiego wpisu może dokonać również posiadacz nieruchomości dołączając do wniosku formularze potwierdzające jego prawa do tej nieruchomości.