Prawo
Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy synonimicznie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego mianem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto wytłuścić różnice występujące w tej materii.

Różnice w edukacji

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przebyli oni w trakcie przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest odbycie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem mentora, którym jest przeważnie doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba aspirująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w danym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który odbywa się pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w wybranej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich również inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nieodpowiedni miała zadbać interesów klienta. W przypadku niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobowiązany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on przekazywać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Z kim rozmawiać o prawie?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego należy zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by angażował się w nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.