Budownictwo
Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna? </h2>

Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Z całą pewnością zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to bardzo ważna czynność. To zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z powodu rosnącej skali zanieczyszczeń.Pomimo tego, że aż 75 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia mniej więcej pięć miliardów, czyli ¾ populacji świata, żyje w niedostatku wody.

Nie da się ukryć, że woda z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło wielu chorób. Światowo Organizacja Zdrowia sygnalizuje, że gdy te trendy będą takie same, to na koniec dzisiejszej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – co warto o niej wiedzieć

Systemy kanalizacyjne czy też krócej „kanalizacja”, czyli system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną lub częściową. W największym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. Obecne najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, w której pomijano liczbę zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. W związku z coraz większą świadomość ekologiczną i dbanie o jakość wody, podejmuje się decyzję o rezygnacji z z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Zarówno istniejące, jak i te które dopiero powstają najczęściej są zaliczane do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie