Biznes
Czy adwokat ma prawo kłamać?

Czy adwokat ma prawo kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, czyni dużo czynności powiązanych z obsługą prawną swoich klientów. Czynnością, która z reguły kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu własnego petenta przed sądami wszystkich instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, tzn. tego, co się stało lub dzieje się w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. W szczególności ważne jest zidentyfikowanie zdarzeń bądź zachowań, z którymi regulacje prawne konkretne rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy sprawy winni składać zeznania prawdziwe, tj. przekazywać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, ale obowiązek podejmowania działań jedynie na korzyść́ reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa oraz reguł etyki adwokackiej powinno się stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego prawa nie przypisuje mu żadna ustawa.

Czy jeżeli Petent kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zauważy, że jego klient zataja coś w konkretnej sprawie i tym samym ma zamiar okłamać sąd, ma prawo zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Uczciwi adwokaci, którzy cenią swoją pracę i chcą być w porządku wedle prawa, często decydują się na taki krok. Niestety w dzisiejszych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić przydarzają się niezwykle często. Niewątpliwie powinnością adwokata jest bronienie winnego, lecz przy dochowaniu pewnych reguł. Adwokat w tej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie kompletnego jej skasowania.

Co może grozić adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do swobody słowa i pisma, ale w zakresie prawa i rzeczowej potrzeby. Jeśli naruszy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie powinien kłamać w interesie własnego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie sprzeczne z prawem, regułami etyki lub godności zawodu lub za pogwałcenie swoich obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za rozpowszechnianie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to niezwykle kluczowy aspekt, wobec tego adwokatowi zakazuje się kłamać a za nieprzestrzeganie tej reguły może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy