Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza?

W realiach, w którym(ych) żyjemy uczciwy notariusz jest ciągle w cenie. Istnieje wiele kwestii, do których zgodnej(go) z prawem finalizacji potrzebny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w oczywisty sposób – do realizacji takich spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic […]

Naczelna Rada Adwokacka – czym się zajmuje?

Z pewnością wszyscy adwokaci w Kłodzku mieli styczność z Naczelną Radą Adwokacką. Organizacja ta mieści się w stolicy i jej zadaniem jest, najprościej mówiąc, opieka nad wszystkim co związane z zawodem adwokata. Co jednak przede wszystkim wykonuje Naczelna Rada Adwokacka i kto w niej pracuje? Kogo spotkamy w Naczelnej Radzie Adwokackiej? Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stoi przede wszystkim Prezes […]

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Akt notarialny jest poświadczeniem urzędowym potwierdzającym dokonanie pewnej czynności prawnej, a precyzyjnie mówiąc jedna z jej szczególnych form. Wszystkie czynności jakie muszą być potwierdzone przy pomocy aktu notarialnego wymienia ustawa. Inne z kolei ustalają pomiędzy sobą strony zainteresowane. Okoliczności w jakich powinno dojść do podpisania aktu notarialnego to m. in przeniesienie prawa własności nieruchomości. Nie trzymanie się ustaleń ujętych w […]

Księga wieczysta – najważniejsze informacje o rejestracji oraz zmianach

Kupno a także sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną obligatoryjnie z rejestracją zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiego wpisu zazwyczaj dokonuje notariusz za pomocą wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Obejmuje również wszystkie informacje o nieruchomości i potencjalnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta […]