Rodzaje świadczonych usług przez profesjonalną firmę budowlaną

Biznesmen zajmujący się prowadzeniem specjalistycznej firmy budowlanej musi zadać sobie pytanie jaki zakres usług chce oferować? Pojęcie usług budowlanych jest szerokie, definiowane przez prawo budowlane. Zgodnie z przepisami prace budowlane interpretowane są jako budowanie, przebudowywanie, montaż, wynurzanie, a także remont budowli.  Otwierając firmę budowlaną nie jest wymagane posiadanie licencji, czy zezwoleń. Tak naprawdę właścicielem może być każdy, nawet bez specjalistycznej […]