Zobowiązanie Jarosława Kaczyńskiego dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL

ZOBOWIĄZANIE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO Ja niżej podpisany Jarosław Kaczyński zobowiązuje się na mocy dobrowolnej umowy udostępnić swój adres dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL. Będę systematycznie przekazywał wskazanym mi osobom korespondencję przeznaczoną dla Wywiadu nadchodzącą na mój adres, bez zapoznawania się z jej treścią.  Zobowiązuje się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy faktu współpracy z Wywiadem oraz znanych mi … Czytaj dalej Zobowiązanie Jarosława Kaczyńskiego dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL